Korekta autorska

Korekta autorska

Korekta autorska to nieodłączny etap prac wydawniczych. Po przyjęciu tekstu do druku, czyli po zaopiniowaniu merytorycznym dzieła (np. po recenzji naukowej), tekst jest kierowany do redaktora, która odpowiada najczęściej za redakcję językową, techniczną, jak i merytoryczną dzieła. To redaktor przy współpracy z korektorem nanosi propozycje zmian w tekście. Modyfikacje te są wprowadzane  na wydruku lub w wersji elektronicznej.  Obecnie coraz rzadziej wykonuje się korektę autorską w wersji papierowej – na wydruku przy użyciu znaków korektorskich. Zmiany redakcyjne i korektę autorską realizuje się głównie w dokumencie Microsoft Word lub PDF. Rozwiązanie to sprzyja szybkiej komunikacji między stronami i nie opóźnia prac wydawniczych.

 

Co wolno, a czego nie wolno

Istotą korekty autorskiej jest ustosunkowanie się do zmian zasugerowanych w tekście przez korektora i redaktora. Zmiany te oznacza się w różny sposób, najczęściej w postaci komentarzy na marginesach i użycia tzw. trybu śledzenia zmian, który pozwala na przeanalizowanie wszystkich wprowadzonych modyfikacji. Co ciekawe, prośba o wykonanie korekty autorskiej może być skierowana do autora na bardziej lub mniej zaawansowanym etapie prac wydawniczych. Na etapie zaawansowanym można się spodziewać otrzymania tekstu w formie pliku PDF. W ten sposób redakcja uniemożliwia samodzielne wprowadzenie innych czy dodatkowych zmian poza tymi wskazanymi przez redaktora. Po otrzymaniu tekstu do korekty autorskiej w formie dokumentu Microsoft Word autor nie powinien samodzielnie (bez porozumienia z korektorem czy redaktorem) wprowadzać zmian (np. dopisywać i usuwać tekst, zmieniać lokalizację elementów graficznych, uzupełniać przypisy). Jeżeli autor te zmiany wprowadzi bez konsultacji z redaktorem/korektorem, musi się liczyć z konsekwencjami typu wykluczenie tekstu z wydania lub konieczność wniesienia opłaty za dodatkowe prace wydawnicze (recenzja, redakcja, korekta). Bez wątpienia korekta autorska w dokumencie Microsoft Word jest najwygodniejsza, rodzi jednak pokusę nadużyć. Ponadto, na etapie dalszych prac wydawniczych może się okazać, że potrzebna będzie kolejna korekta autorska –  na przykład w wyniku wychwycenia przez redaktora jakiejś usterki ważnej dla merytoryki pracy.

 

Korekta autorska a umowa z wydawnictwem

Kwestie związane z korektą autorską powinna w miarę wyczerpująco regulować umowa wydawnicza. Autor ma prawo wiedzieć, czy na etapie prac redakcyjnych po korekcie autorskiej będzie informowany o każdej, nawet najdrobniejszej zmianie, czy zmiany te zostaną wprowadzone bez wiedzy autora.

error: Treść jest chroniona.