Cennik usług

Zarezerwuj termin już dziś. Rezerwuj

 
TYP ZLECENIA CENA
(za stronę)
1. Redakcja i korekta (w zakresie całego opracowania: tekst główny, przypisy, bibliografia, aneksy, indeksy, spis treści, okładka), 1 czytanie* 8 PLN
2. Redakcja i korekta (w zakresie całego opracowania: tekst główny, przypisy, bibliografia, aneksy, indeksy, spis treści, okładka), 2 czytania wariant rekomendowany** 14 PLN
3. Korekta przypisów – cena uwzględnia opcję „szczegółowego sprawdzenia”, którą opisano pod tabelą

Zapoznaj się z zakresem korekty

11 PLN / 1800 zzs
4. Korekta przypisów + sporządzenie bibliografii – cena uwzględnia opcję „szczegółowego sprawdzenia”, którą opisano pod tabelą

Zapoznaj się z zakresem korekty: korekta przypisów i korekta bibliografii

19 PLN / 1800 zzs
5. Korekta bibliografii – cena uwzględnia opcję „szczegółowego sprawdzenia”, którą opisano pod tabelą

Zapoznaj się z zakresem korekty

15 PLN / 1800 zzs
6. Przeredagowanie tekstu (na stronę składa się zsumowany tekst do przeredagowania) 29 PLN
7. Analiza antyplagiatowa (opinia w formie raportu z materiałem „dowodowym”)*** 35 PLN

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowanego maszynopisu elektronicznego (1 800 znaków ze spacjami).
Arkusz wydawniczy liczy 40 000 znaków ze spacjami (22 strony znormalizowanego komputeropisu) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji; zzs – znaki ze spacjami.

* 1) Sprawdzenie i poprawienie logicznej struktury utworu. 2) Poprawienie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych, leksykalnych, stylistycznych. 3) Poprawienie błędów merytorycznych w granicy kompetencji korektora lub zaangażowanego do oceny eksperta (jeżeli autor tekstu wyrazi zgodę na konsultację/recenzję). 4) Ujednolicenie tekstu i elementów graficznych pod względem edycyjnym (na podstawie wytycznych korekta.pro lub udostępnionych przez autora).

** Opcja dodatkowa: trzecie czytanie (rewizję wydawniczą) wykonujemy najczęściej w pliku po składzie (PDF). Dopłata za trzecie czytanie wynosi 4 PLN/strona. Trzecie czytanie wskazane jest w przypadku materiałów wydawniczych.

*** Cena za stronę dotyczy materiału przesłanego do analizy, a nie liczby stron przygotowanego raportu. Przykładowo: jeżeli do analizy przesłano pracę o objętości 10 stron, opłata za przygotowanie analizy antyplagiatowej wynosi 350 PLN (czyli: 10 ×35 PLN). W chwili przyjęcie materiału do analizy nie wiemy, z ilu stron będzie składał się raport. Może się zawierać na 15 lub 100 stronach.

Tryb ekspresowy. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/pojedyncza redakcja i korekta). Dopłata do stawki bazowej (uwzględnionej w cenniku) wynosi 75%. Limit stronicowy dla wariantu ekspresowego wynosi 80 stron znormalizowanego komputeropisu.

Szczegółowe sprawdzenie: poprawności zapisu bibliograficznego (imię, nazwisko, redakcja, tytuł książki lub periodyku, wydawnictwo, miejsce i rok wydania/numer tomu, zeszytu, czasopisma), nazwisk, nazw własnych, użytej terminologii w tekście głównym – 1 czytanie: +45%, 2 czytania: +30%.

Minimalna wartość zlecenia to 300 PLN.

 

Przykład obliczeń – samodzielna (wstępna) wycena
  1. Tekst składa się z 445 000 znaków ze spacjami (łącznie z przypisami dolnymi). Do korekty autor przekazuje materiał o objętości 247 stron rozliczeniowych (445 000 zzs : 1800). Liczbę stron należy pomnożyć przez stawkę widoczną w ww. tabeli. W dokumencie Microsoft Word liczbę znaków ze spacjami sprawdzamy, korzystając z opcji: ‘Recenzja’ → ‘Sprawdzanie’ → ‘Statystyka wyrazów’ → ‘Znaki (ze spacjami)’.
  2. Tekst składa się z 248 000 znaków ze spacjami. Powierzchnia ilustracji (elementów graficznych) wynosi 10 200 cm2.

(Jak obliczyć powierzchnię ilustracji? Patrz tutaj). Liczbę znaków ze spacjami znajdziesz w dokumencie Microsoft Word, korzystając z opcji ‘Recenzja’ → ‘Sprawdzanie’ → ‘Statystyka wyrazów’ → ‘Znaki (ze spacjami)’.

Wartości przeliczamy na arkusze wydawnicze (ark. wyd.):

tekst – 248 000 : 40 000 = 6,2 ark. wyd.,
elementy graficzne – 10 200 : 3000 = 3,4 ark. wyd.

Razem: 9,6 ark. wyd.
Obliczenia końcowe: 9,6 ark. wyd. × 22 strony = 211 stron.

error: Treść jest chroniona.