Wykonujemy korektę, redakcję i przeredagowanie tekstów napisanych w języku polskim, w zakresie:


TEKSTY NAUKOWE

TEKSTY NIENAUKOWE
 • Autoreferaty
 • Artykuły naukowe
 • Prace habilitacyjne
 • Rozprawy doktorskie
 • Prace magisterskie
 • Prace dyplomowe
 • Prace zaliczeniowe, semestralne
 • Projekty naukowo-badawcze
 • Wnioski grantowe
 • Monografie naukowe
 • Rozdziały w monografiach naukowych
 • Recenzje naukowe
 • Książki
 • Prezentacje
 • Przemówienia
 • Pisma użytkowe i urzędowe
 • Opinie
 • Treści stron internetowych
 • Inne
error: Treść jest chroniona.