Wstępną wycenę można wykonać samodzielnie, posiłkując się cennikiem. Ostateczną wycenę (po przekalkulowaniu objętości tekstu) udostępnimy do 24 h od złożenia zapytania – z reguły odpowiedzi udzielamy w tym samym dniu roboczym.

Etapy współpracy:

  1. Teksty do wyceny należy zapisać w formacie z rozszerzeniem .docx lub .doc (dokument Microsoft Word). Jeżeli tekst ma być docelowo sformatowany zgodnie z konkretnym standardem edycyjnym, należy go przesłać w osobnym pliku (Microsoft Word lub plik PDF).
  2. Materiały do wyceny należy kierować na adres: biuro@korekta.pro. W e-mailu trzeba uwzględnić typ zlecenia (zgodnie z cennikiem), oczekiwany czas realizacji, inne istotne okoliczności ważne z punktu widzenia wyceny korekty i realizacji zamówienia. Przed złożeniem materiałów możecie Państwo zgłosić prośbę o przesłanie oświadczenia, w którym potwierdzimy, że nie będziemy udostępniać otrzymanego tekstu osobom trzecim.
  3. Wycenę korekty i potwierdzenie możliwości przyjęcia zlecenia prześlemy do 24 h.
  4. Na życzenie przesyłamy draft umowy na korektę tekstu (podpisanie umowy nie jest obligatoryjne).
  5. Prace rozpoczynamy po opłaceniu zlecenia. Nie realizujemy zleceń zaliczkowanych, nieopłaconych. Nie wyceniamy tekstu telefonicznie. Wycenę możemy przygotować po zapoznaniu się z materiałem do redakcji i korekty.

Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/pojedyncza redakcja i korekta). Dopłata do stawki bazowej (uwzględnionej w cenniku) wynosi +75%.

Uwaga: 48 h liczone od chwili opłacenia zamówienia. Limit stronicowy dla wariantu ekspresowego wynosi 80 stron znormalizowanego maszynopisu elektronicznego.

error: Treść jest chroniona.