Kilka faktów o Nas

Serwis jest częścią firmy Exante Wydawnictwo Naukowe z siedzibą we Wrocławiu. Redakcję i korektę zlecasz firmie.

 

Świadczymy usługę korekty tekstów naukowych i nienaukowych, jednak specjalizujemy się przede wszystkim w korekcie prac naukowych.

 

Z uwagi na prowadzoną działalność wydawniczą utrzymujemy stały kontakt ze specjalistami ze środowiska naukowego, co stanowi nieocenioną pomoc przy korekcie tekstów naukowych, w tym specjalistycznych.

 

Nie oddzielamy usługi redakcji od korekty. Korekcie tekstu zawsze towarzyszy redakcja, co oznacza, że równocześnie poprawiamy błędy językowe i merytoryczne.

 

Wykonujemy jedynie pełne korekty. Na pełną redakcję i korektę składają się co najmniej dwa czytania i jednak rewizja (niekiedy redakcję określa się mianem pierwszego czytania, a korektę identyfikuje się z drugim czytaniem). Tylko tak wykonaną korektę sygnujemy nazwiskiem korektora.

 

Błędy merytoryczne poprawiamy jedynie w granicach naszych kompetencji. Sporne fragmenty wyraźnie oznaczamy i sugerujemy korektę autorską lub za zgodą Autora konsultujemy tekst z ekspertem (recenzentem).

 

Dysponujemy narzędziami, które w trakcie realizowanych korekt pozwalają na uchwycenie nadużyć typu przywłaszczenie własności intelektualnej (np. plagiat, wprowadzenie w błąd co do autorstwa, sfałszowanie wyników badań).

 

Podpisujemy umowę na korektę tekstu, wystawiamy faktury i dokumenty potwierdzające, że przesłany materiał nie zostanie udostępniony osobom trzecim.

 

Wszystkie zmiany w tekście wprowadzamy w tzw. trybie śledzenia zmian.

Współpracujemy m.in. z: osobami prywatnymi, wydawnictwami, drukarniami, firmami z sektora prywatnego, instytucjami edukacyjnymi, agencjami reklamowymi.

error: Treść jest chroniona.