Cennik usług

 

 
TYP ZLECENIA CENA
(za stronę)
UWAGI
1. Redakcja i korekta (1 czytanie) 7 PLN
2. Redakcja i korekta (2 czytania i 1 rewizja) – wariant rekomendowany 10 PLN Opcja dodatkowa: trzecie czytanie wykonujemy w pliku po składzie (PDF). Dopłata za trzecie czytanie wynosi 3,50 PLN/strona. Trzecie czytanie wskazane jest w przypadku materiałów wydawniczych.
3. Przeredagowanie tekstu 29 PLN Na stronę składa się zsumowany tekst do przeredagowania
4. Analiza antyplagiatowa (opinia w formie raportu z materiałem „dowodowym”) 35 PLN Cena za stronę dotyczy materiału przesłanego do analizy, a nie liczby stron przygotowanego raportu. Przykładowo: jeżeli do analizy przesłano pracę o objętości 10 stron, opłata za przygotowanie analizy antyplagiatowej wynosi 350 PLN (czyli 10 x 35 PLN). W chwili przyjęcie materiału do analizy nie wiemy, z ilu stron będzie składał się raport. Może się zawierać na 15 lub 100 stronach.
5. Przerysowanie elementów graficznych 3-10 PLN Usługa dostępna w wariantach 1-3 i 6-8
6. Abonament 100 (do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy) 600 PLN W ramach abonamentu wykonamy pojedynczą korektę i redakcję 100 stron. Zamówienia w ramach abonamentu realizujemy priorytetowo. Korekta w abonamencie dotyczy dzieł kompletnych. Do korekty można przesłać np. książkę o objętości 75 stron i artykuł naukowy o objętości 25 stron.
7. Abonament 200 (do wykorzystania w ciągu 24 miesięcy) 1 160 PLN W ramach abonamentu wykonamy pojedynczą korektę i redakcję 200 stron. Zamówienia w ramach abonamentu realizujemy priorytetowo. Korekta w abonamencie dotyczy dzieł kompletnych. Do korekty można przesłać np. książkę o objętości 150 stron i dwa artykuły naukowe o objętości po 25 stron.
8. Abonament 300 (do wykorzystania w ciągu 24 miesięcy) 1 680 PLN W ramach abonamentu wykonamy pojedynczą korektę i redakcję 300 stron. Zamówienia w ramach abonamentu realizujemy priorytetowo. Korekta w abonamencie dotyczy dzieł kompletnych. Do korekty można przesłać np. dwie książki o objętości po 150 stron.

 

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowanego maszynopisu (1 800 znaków ze spacjami).
Arkusz wydawniczy liczy 40 000 znaków ze spacjami (22 strony znormalizowanego maszynopisu) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.

 

Tryb ekspresowy. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/jednak redakcja i korekta). Dopłata do stawki bazowej (uwzględnionej w cenniku) wynosi 75%. Limit stronicowy dla wariantu ekspresowego wynosi 80 stron znormalizowanego maszynopisu.

 

Przykład obliczeń

Tekst składa się z 248 000 znaków ze spacjami a powierzchnia ilustracji (elementów graficznych) to 10 200.
(Jak obliczyć powierzchnię ilustracji? Patrz tutaj). Liczbę znaków ze spacjami znajdziesz w dokumencie Microsoft Word korzystając z opcji „recenzja” „statystyka wyrazów”.

Wartości przeliczamy na arkusze wydawnicze:

tekst – 248 000 : 40 000 = 6,2 arkuszy wydawniczych,
elementy graficzne – 10 200 : 3000 = 3,4 arkusze wydawnicze.
Razem: 9,6 arkuszy wydawniczych.
Obliczenia końcowe: 9,6 ark. wyd. x 22 strony = 211 stron.

error: Content is protected !!