Cennik usług

 

 
TYP ZLECENIA CENA
(za stronę)
UWAGI
1. Redakcja i korekta (1 czytanie) 7 PLN
2. Redakcja i korekta (2 czytania) – wariant rekomendowany 10 PLN Opcja dodatkowa: trzecie czytanie (rewizję wydawniczą) wykonujemy najczęściej w pliku po składzie (PDF). Dopłata za trzecie czytanie wynosi 3,50 PLN/strona. Trzecie czytanie wskazane jest w przypadku materiałów wydawniczych.
3. Przeredagowanie tekstu 29 PLN Na stronę składa się zsumowany tekst do przeredagowania.
4. Analiza antyplagiatowa (opinia w formie raportu z materiałem „dowodowym”) 35 PLN Cena za stronę dotyczy materiału przesłanego do analizy, a nie liczby stron przygotowanego raportu. Przykładowo: jeżeli do analizy przesłano pracę o objętości 10 stron, opłata za przygotowanie analizy antyplagiatowej wynosi 350 PLN (czyli 10 x 35 PLN). W chwili przyjęcie materiału do analizy nie wiemy, z ilu stron będzie składał się raport. Może się zawierać na 15 lub 100 stronach.
5. Przerysowanie elementów graficznych 3–10 PLN Usługa dostępna w wariantach 1–3.

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowanego komputeropisu (1 800 znaków ze spacjami).
Arkusz wydawniczy liczy 40 000 znaków ze spacjami (22 strony znormalizowanego komputeropisu) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.

 

Tryb ekspresowy. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/pojedyncza redakcja i korekta). Dopłata do stawki bazowej (uwzględnionej w cenniku) wynosi 75%. Limit stronicowy dla wariantu ekspresowego wynosi 80 stron znormalizowanego komputeropisu.

 

Szczegółowe sprawdzenie poprawności zapisu bibliograficznego (imię, nazwisko, redakcja, tytuł książki lub periodyku, wydawnictwo, miejsce i rok wydania/numer tomu, zeszytu, czasopisma), nazwisk, nazw własnych, użytej terminologii w tekście głównym + 75%.

Minimalna wartość zamówienia to 200 PLN.

 

Przykład obliczeń

Tekst składa się z 248 000 znaków ze spacjami a powierzchnia ilustracji (elementów graficznych) to 10 200.
(Jak obliczyć powierzchnię ilustracji? Patrz tutaj). Liczbę znaków ze spacjami znajdziesz w dokumencie Microsoft Word, korzystając z opcji „Recenzja” „Statystyka wyrazów”.

Wartości przeliczamy na arkusze wydawnicze:

tekst – 248 000 : 40 000 = 6,2 arkuszy wydawniczych,
elementy graficzne – 10 200 : 3000 = 3,4 arkusze wydawnicze.
Razem: 9,6 arkuszy wydawniczych.
Obliczenia końcowe: 9,6 ark. wyd. x 22 strony = 211 stron.

error: Content is protected !!