Opracowujemy pogłębione analizy antyplagiatowe w formie raportu (opinii) z materiałem „dowodowym”.

 

Termin „plagiat” to pojęcie pozaustawowe, z zakresu prawa autorskiego. Istota plagiatu sprowadza się do skopiowania części lub całości cudzego dzieła oraz przypisania sobie jego autorstwa przy jednoczesnym zatajeniu pochodzenia (źródła) splagiatowanego utworu.

 

Praca robota

Na rynku dostępnych jest wiele programów antyplagiatowych, które dość dobrze radzą sobie z wykryciem plagiatu. Rezultat ich pracy stanowi wygenerowany raport (często określany jako tzw. raport podobieństwa) zawierający wskaźnik oddający skalę podobieństwa przeskanowanego dzieła z innymi pracami dostępnymi w bazach referencyjnych (odniesienia) danego programu. Te bazy to m.in. Internet, baza aktów prawnych, bazy uczelniane. Nie każdy z tych systemów ma dostęp do wszystkich właściwych i aktualnych baz odniesienia. Ponadto systemy te w wielu przypadkach nieprawidłowo oceniają pod kątem plagiatu cytowania czy wykaz źródeł bibliograficznych. Wiele materiałów nie zostało jeszcze zdigitalizowanych, co znacząco utrudnia wykrycie przez maszynę naruszenia praw autorskich.

 

… a praca człowieka

Pogłębionej analizy danego dzieła pod kątem plagiatu może dokonać jedynie człowiek. Oprócz wykonania standardowego skanowania w systemie antyplagiatowym podejmujemy działania zmierzające do porównania m.in.: zgodności i rzetelności cytowania źródeł (np. w zakresie przywołanych publikacji i innych źródeł, zakresu stron), oryginalności tytułu i struktury pracy (np. w zakresie plagiatu pomysłu na książkę, badania naukowe), wprowadzenia w błąd co do autorstwa (m.in. wniosków, elementów graficznych, narzędzi prezentowanych i wykorzystanych w pracy).

Przygotowujemy raporty antyplagiatowe przydatne do oceny merytorycznej i oryginalności przedłożonej pracy, w zakresie tekstu głównego i tekstów pobocznych, w tym:

  1. Kompozycji edytorskiej tekstu głównego publikacji (m.in. dominanty kompozycyjne tekstu, struktura kompozycyjna tekstu, hierarchia partii tekstu, tytuły wewnętrzne, śródtytuły, wyliczenia wypunktowane, wtrącenia nawiasowe, przykłady, odsyłacze).
  2. Cytatów i parafraz (m.in. wyodrębnienie cudzysłowowe/typograficzne cytatu, integracja w tekst cytatu, źródło i podstawa cytatu, parafrazy, tytuły dokumentów przytaczanych w tekście).
  3. Materiałów uzupełniających tekst główny (m.in. tabele, w zakresie: główka, boczek, rubryki, krój pisma, linie, dzielenie, przypisy , źródło; wykresy; inne elementy graficzne, słownik terminologiczny, aneksy).
  4. Przypisów (m.in. w zakresie umiejscowienia i układu edytorskiego przypisów, poprawności przywołania).
  5. Bibliografii (m.in. konsekwencja w zapisie elementów opisu bibliograficznego).
  6. Materiałów wprowadzających tekst główny i jego części (m.in. dedykacja, motto, przedmowa, podziękowania, życiorys).
  7. Materiałów informacyjno-pomocniczych (m.in. spis treści, wykazy).

 

Wynik raportu

Główna konkluzja raportu sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, na ile oceniane dzieło ma charakter oryginalny, a na ile jest pracą odtwórczą, korzystającą z gotowych koncepcji, schematów i rozwiązań. Jest to proces  czasochłonny, ale pozwalający na miarodajną ocenę danego dzieła pod kątem jego unikalności. W wyniku analizy zebranego materiału (pogłębionej kwerendy) jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić dzieło i udokumentować ewentualne nadużycia ze strony Autora.

Cena: 35 PLN/strona (1 800 znaków ze spacjami) – analiza + raport.

error: Treść jest chroniona.