Mieliśmy przyjemność współpracować lub w dalszym ciągu współpracujemy z takimi podmiotami, jak:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rządowe Biuro Monitorowania Projektów),
 • Politechnika Warszawska,
 • Oficyna Wydawnicza SGH,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Uniwersytet  Rzeszowski,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • osoby prywatne (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, autorzy książek nienaukowych).

Przykładowe zrealizowane redakcje, korekty i rewizje:

 

 • Zysk W., Życie bez glutenu. Praktyczny poradnik, Warszawa 2022.
 • Auden W.C., Recentywizm. Współczesna odmiana mistycyzmu, Warszawa 2022.
 • Jezior J., Migrena a dieta, Akademia Premium 2022.
 • Karpina L., Osiodłane wspomnienia, Wrocław 2021.
 • Gugnin A., Karwacka A., Reklama w przestrzeni społecznej. Zarys problematyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2021.
 • Żmigrodzki M., Przewodnik po zarządzaniu. Praktyczne wskazówki dla zarządzających programami i projektami, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2020. Zobacz publikację
 • Podkowińska M., Ogonowski P., Organizacja Biura Portfela. Rekomendacje, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Centrum Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wersja 1/2020. Zobacz publikację
 • Strojny J., Szymborska M., Zarządzanie programami strategicznymi. Rekomendacje, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Centrum Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 10.11.2020. Zobacz publikację
 • Szymborska M., Charchuła P., Duma J. i in., Zarządzanie projektami strategicznymi. Rekomendacje, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Centrum Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 10.11.2020. Zobacz publikację

W przypadku 4 ww. tytułów za wyrobienie wprowadzonej korekty (tj. poprawienie tekstów – plików produkcyjnych – zgodnie z uwagami korektora) odpowiadał inny podmiot.

 • Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, red. nauk. J. Tępiński, B. Połeć, CNBOP-PIB, Józefów 2020 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 • Publikacja pokonferencyjna. VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków, Warszawa, 25–26 listopada 2019 roku, red. A. Górski, Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Energetyków – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 • Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 • Problemy nauk prawnych. Tom 15, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 • Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, red. nauk. M. Feltynowski, CNBOP-PIB, Józefów 2019 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 • Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. nauk. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • Nowicka K., Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

 

Fragmenty zrealizowanych redakcji, korekt i rewizji:

error: Treść jest chroniona.