Mieliśmy przyjemność współpracować lub w dalszym ciągu współpracujemy z takimi podmiotami, jak:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rządowe Biuro Monitorowania Projektów),
 • Politechnika Warszawska,
 • Oficyna Wydawnicza SGH,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Uniwersytet  Rzeszowski,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Exante Wydawnictwo Naukowe,
 • osoby prywatne (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, autorzy książek nienaukowych).

Przykładowe zrealizowane redakcje, korekty i rewizje:

 

 1. Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, red. nauk. J. Tępiński, B. Połeć, CNBOP-PIB, Józefów 2020 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 2. Publikacja pokonferencyjna. VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków, Warszawa, 25–26 listopada 2019 roku, red. A. Górski, Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Energetyków – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 3. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 4. Problemy nauk prawnych. Tom 15, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 5. Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, red. nauk. M. Feltynowski, CNBOP-PIB, Józefów 2019 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 6. Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. nauk. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 7. K. Nowicka, Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

 

Fragmenty zrealizowanych redakcji, korekt i rewizji:

error: Content is protected !!